Calendarul Evenimentelor

 

 

7 decembrie 2015

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de pază și monitorizare”  COD CPV: 79713000-5

Data postare: 07.12.2015

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 30.000 Lei + TVA, echivalentul în lei a  6.712,4605 Eur + TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de pază vor cuprinde următoarele operațiuni: servicii de pază umană, servicii de monitorizare și intervenție, întocmirea planului de pază și asigurarea formalităților legale pentru aprobarea acestuia de către organele de poliție.

Cerințe:  Licență de funcționare eliberată de M.A.I. - Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Poliției de Ordine Publică, eligibilitate, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară, capacitate tehnică.

Documente:

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formular de ofertă.

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular Scrisoare de garanție bancară

Scrisoare de înaintare

 

Data și ora limită de depunere:  14 decembrie 2015, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj și pe adresa secretariat@polivalentacluj.ro.

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea selecției de oferte organizate în data de 14 decembrie ora 12:00 pentru atribuirea contractului de prestări servicii de pază și monitorizare  (COD CPV: 79713000-5) a imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., nefiind depusă nicio ofertă de servicii în termenul stipulat în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată în data de 21 decembrie 2015, ora 12:00.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

 

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de cerere de oferte organizate pentru data de 21 decembrie 2015 ora 12:00 pentru atribuirea contractului de achiziție directă servicii de pază și monitorizare (cod CPV -79713000-5), nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

7 decembrie 2015

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului reprogramarea licitației publice cu strigare organizate în data de 04.12.2015, pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., pentru data de  14.12.2015 ora 14:00.

 

Durata contractului: minim 24 luni

Criteriu de atribuire: prețul cel mai mare ofertat.

Data și ora limită de depunere: Ofertele se depun până la data de 14.12.2015, ora 12:00, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

 

Documente:

Invitație de participare la licitație

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formular de ofertă.

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular Scrisoare de garanție bancară

Scrisoare de înaintare

Contract de închiriere

Plan spațiu comercial

 

Urmare a faptului că nu a fost depusă nicio ofertă de participare la licitația organizată în data de 14.12.2015, SALA POLIVALENTĂ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului reprogramarea licitației publice cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., în data de 21 decembrie 2015, ora 14:00.

 

(4 martie 2016)

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de licitație cu strigare organizate pentru data de 21 decembrie 2015 ora 14:00 pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A.  nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

Anunțuri

 

26 noiembrie 2015

 

SALA POLIVALENTA S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, prin prezenta Invitație de Participare, aduce la cunoștința publicului faptul că, în data de 04.12.2015 ora 14:00 licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A.

Durata contractului: minim 24 luni

Criteriu de atribuire: prețul cel mai mare ofertat.

Data și ora limită de depunere: 04 decembrie, ora 14:00

Documente:

Invitație de participare la licitație

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formular de ofertă.

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular Scrisoare de garanție bancară

Scrisoare de înaintare

Contract de închiriere

Plan spațiu comercial

 

Ofertele se depun până la data de 04.12.2015, ora 12:00, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea licitației organizate în data de 04 decembrie ora 14:00 pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată în data de 14 decembrie 2015.

 

 

9 noiembrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de intretinere si reparatii ale ascensoarelor din dotarea Sălii Polivalente S.A.”  COD CPV: 50750000-7

Data postare: 09.11.2015

Durata contractului: 36 luni

Preț estimat: 66.201,30 Lei + TVA, echivalentul în lei a 14.850 Eur + TVA (estimat 4.950 Eur/an + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de întreținere a centralelor termice anuale vor cuprinde următoarele operațiuni: intervenții, revizie tehnică curentă, revizie generală.

Cerințe:  autorizație ISCIR pentru serviciile de întreținere și reparație a cazanelor și instalațiilor de centrală termica, eligibilitate, neîncadrarea situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară.

Documente:

Specificații tehnice,

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular 6 – declarație privind subcontractanții,

Formular de ofertă.

Data și ora limită de depunere: 11 noiembrie 2015, ora 20.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: KONE ASCENSORUL S.R.L.

Câștigător:  KONE ASCENSORUL S.R.L.

Preț ofertat: 21.204 LEI + TVA/AN

 

 

9 noiembrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de  intretinere si reparare a centralelor termice din dotarea Sălii Polivalente” S.A. COD CPV:  45259300-0

Data postare: 09.11.2015

Durata contractului: 36 luni

Preț estimat: 14.500 Lei + TVA, echivalentul în lei a 3.252,58 Eur + TVA ( estimat 1.084,19 Eur/an + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de întreținere a centralelor termice anuale vor cuprinde următoarele operațiuni: Curățarea cazanelor, Verificarea etanșeității pe partea de gaze de ardere, Verificarea sistemelor de siguranță și periferice pe partea mecanică și electrică, Verificarea legăturilor electrice și a stării cablurilor de comandă, Verificarea vaselor de exapansiune, a robineților și distribuitoarelor, Verificarea pompelor de circulație ale cazanului, Verificarea interconectării sistemelor de protectie cazan, Verificarea buclelor de protecție și reglare, Verificarea instalației de ardere, Reglarea arzătoarelor, Analiza gazelor de ardere.

Cerințe:  autorizație ISCIR PT C11-2010 pentru serviciile de întreținere și reparație a cazanelor și instalațiilor de centrală termica, eligibilitate, neîncadrarea situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară.

Documente:

Specificații tehnice,

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular 6 – declarație privind subcontractanții,

Formular de ofertă.

Data și ora limită de depunere: 11 noiembrie 2015, ora 20.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: TEHPRO S.R.L.

Câștigător:  TEHPRO S.R.L.

Preț ofertat: 4500 LEI+TVA/AN

 

 

4 noiembrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție și Mentenanță Sistem de Ticketing și Control Acces Spectatori

Data postare: 04.11.2015

Durata contractului: 36 luni

Preț estimat: 81.000 LEI + TVA, echivalentul în lei a 18.000 EUR + TVA
(estimat 500 EURO/lună + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: licență de operare software sistem ticketing, asistență tehnică software sistem ticketing spectatori, asistență tehnică software sistem control acces spectatori, asistență tehnică hardware sistem control acces spectatori, mentenanță hardware și software periodică pentru sistemele de ticketing și acces.

Documente:

Specificații tehnice,

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – formular de ofertă

Data și ora limită de depunere: 6 noiembrie 2015, ora 12.00

 

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanti: ALUTERM GROUP S.R.L.

Castigator: ALUTERM GROUP S.R.L.

Pret ofertat:17.100 eur + TVA (475 eur + TVA/luna)

 

 

28 octombrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție Mașină de frecat/spălat/aspirat cu post de conducere

Data postare: 28.10.2015

Preț estimat: 17.724,40 lei fără TVA (echivalent a 4000 euro la data de 28.10.2015)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: Rezervor apă curată (120 L), Rezervor apă murdară (120 L), Diametru perie/pad (355 mm), Presiune perie/pad (35 kg), Lățime racletă aspirație (940 mm), Putere motor aspirator 3 poziții (500 Watts), Lățime de lucru cu 2 buc perii (710 mm), Dimensiuni aparat L x l x Î (1580x760x1230mm).

Documente: Specificații tehnice echipament

Data și ora limită de depunere: 31.10.2015, ora 20:00

 

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți:

- SIGRON COM S.R.L.

- TOTAL CLEANING CENTER S.R.L.

- APARATE DE CURATAT S.R.L.

- NILFISK-ADVANCE S.R.L.

 

Câștigător: NILFISK-ADVANCE S.R.L.

Preț ofertat: 4000 eur + TVA

 

 

26 octombrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție servicii de comunicații electronice

Data postare: 26.10.2015

Preț estimat: 129 EUR + TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe:

1.abonament telefonie mobilă:
minute naționale fix și mobil nelimitat, date mobile telefonie minim 1 GB

 

2.abonament internet conexiune fibră optică cu bandă minimă garantată de 30 Mbps,
dispozitive incluse, instalare și asistență tehnică inclusă

 

Data și ora limită de depunere: 29.10.2015, ora 14.00

 

Ofertele se depun la punctul info al S.C. Sala Polivalentă S.A. sau pe adresa de e-mail secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264- 483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de cerere de oferte organizate pentru  data de 29 octombrie ora 14:00 pentru atribuirea contractului de achiziție publică servicii de comunicații electronice, nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

7 octombrie 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de referent, vacantă în statul de funcţii.  [...]

 

25 august 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție camera video pentru monitorizare tip mini-dome, interior

Data postare: 25.08.2015

Preț estimat: 4.500 ron fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: camera video mini-dome, pentru interior, licență canal video, accesorii pentru montaj

Documente: Specificații tehnice echipament

Data și ora limită de depunere: 31.08.2015, ora 12:00

 

Ofertele se depun la punctul info al S.C. Sala Polivalenta S.A. sau pe adresa de e-Mail administrativ@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: Helenick SRL

Câștigător: Helenick SRL

Preț ofertat: 4275 ron

 

 

8 iulie 2015

Achiziție publică

Denumire: Servicii de revizie periodică generator de curent

Data postare: 08.07.2015

Preț estimat: 3.000 ron fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: societate comercială autorizată de către producătorul echipamentului pentru service și mentenanță

Documente: Specificații tehnice echipament

Data și ora limită de depunere: 15.07.2015, ora 12:00

 

Ofertele se depun la punctul info al S.C. Sala Polivalenta S.A. sau pe adresa de e-Mail administrativ@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: Eneria SRL

Câștigător: Eneria SRL

Preț ofertat: 2676,59 ron

 

 

10 iunie 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de consilier juridic, vacantă în statul de funcţii.  [...]

 

 

19 mai 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcţii vacante: consilier juridic (un post), inspector de specialitate – economist (un post). [...]

 

 

25 martie 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de muncitor calificat, vacantă în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ. [...]

 

 

5 martie 2015

Invitație de participare la licitație publică, cu oferta în plic închis

SALA POLIVALENTA S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează licitație publică, cu ofertă în plic închis, la cel mai mare preț oferit, în vederea închirierii unor spații situate în incinta Sălii Polivalente (Aleea Stadionului f.n.)

         Invitație de participare la licitație

         Documentație (Contracte, Formulare)

         Plan spații

 

 

10 ianuarie 2015 - ANUNŢ

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de consilier juridic, vacantă în statul de funcţii. [...]

 

 

17 decembrie 2014 – ANUNȚ

Din motive obiective, se prelungește perioada de înscriere la concursul de recrutare pentru

ocuparea funcției de consilier juridic, vacantă în statul de funcții al Sălii Polivalente S.A., până în

data de 5 ianuarie 2015, ora 12. [...]

 

 

15 decembrie 2014 - ANUNŢ

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de execuție consilier juridic, vacantă în statul de funcţii. [...]

 

Sala Polivalentă Cluj-Napoca      Copyright © 2014-2018 | All Rights Reserved